VOER HIER UW SLOGAN IN

Armoedeplatform


Doel van het armoedeplatform Helmond

armkindDe samenwerking tussen de instellingen in Helmond met cliënten/deelnemers die met armoede worden geconfronteerd, te verbeteren om zo armoede beter te kunnen bestrijden. Dit te doen door de signalen van armoede zichtbaar te maken, (specifieke) deskundigheid in te brengen om armoede te bestrijden en hierin ook samen te werken met elkaar en met de gemeente. Op grond van de ervaringen in de praktijk ook de eigen werkwijze tegen het licht te houden en deze daar waar nodig of wenselijk is, aan te passen. Er is gekozen voor een brede samenstelling van het armoedeplatform waarin ook ervaringsdeskundigen en belangenbehartigers een plaats hebben. Als gevolg hiervan staat deelname aan het armoedeplatform in principe open voor alle instellingen en groepen die geconfronteerd worden met armoede. De instellingen committeren zich aan het platform en vaardigen de daarvoor meest geschikte medewerker af. De voorkeur gaat uit naar een mix van medewerkers die op beleidsniveau werkzaam zijn en medewerkers aan de basis. Hierdoor kan een brede signalering van knelpunten, problemen, maar ook goedwerkende oplossingen plaatsvinden. Deelname aan het armoedeplatform  is dan ook niet vrijblijvend. Afspraken die daar gemaakt worden, moeten hun beslag krijgen in de instellingen.